Scéim na bPríomhréimsí 2017

Scéim na bPríomhréimsí 2017

Friday, 7 April 2017, 5.00pm

Scéim faoinar ndéantar forbairt straitéiseach ar ghnéithe éagsúla a chuirfidh le hinfreastruchtúr na n-ealaíon sa Ghaeltacht.

*Tá leibhéal maoinithe na scéime seo teoranta agus tabharfar tús áite do na tograí sin atá ag feidhmiú faoin scéim seo cheana féin.

Spriocdháta: Dé hAoine 7 Aibreán 2017

Tuilleadh eolais: https://goo.gl/4jSQnt

Website

Published on 15 March 2017

Sign up for our daily or weekly newsletter to receive our latest news, reviews and articles.

To add a listing see here. For advertising visit this link.

Please note that some listings are added by third parties. The Journal of Music does not take responsibility for the content or accuracy of listings published by third parties on this site. The Journal of Music reserves the right to edit or delete listings. Click here to add a listing, login or register.