Director

Director

Friday, 2 December 2022, 3.40pm

Tar ag obair linn!

Folúntas: Stiúrthóir na Cultúrlainne

Beidh an Stiúrthóir freagrach as An Gaeláras Ltd. a bhainistiú agus a chur chun cinn, idir áiseanna agus foireann, chun plean straitéiseach na heagraíochta a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm.

Beidh an Stiúrthóir freagrach as monatóireacht rialta a dhéanamh ar phleananna
forbartha na heagraíochta, chomh maith le Plean Straitéiseach agus polasaithe na heagraíochta a leanúint.
Cuirfidh an Stiúrthóir ceannaireacht éifeachtach ar fáil don fhoireann ar fad, agus forbróidh an Stiúrthóir bainistíocht shoiléir tríd an eagraíocht ar fad.

Caithfidh iarrthóirí na scileanna agus taithí seo a leanas bheith acu:
● Ardchaighdeán Gaeilge scríofa agus labhartha, chomh maith le scileanna cumarsáide den chéad scoth
● Taithí le hiarratais rathúla maoinithe a chur i gcrích agus scéimeanna a fhorbairt go héifeachtach
● Taithí ag pleanáil agus ag bainistiú cláir gníomhaíochtaí agus imeachtaí
● Taithí agus tuiscint chuimsitheach ar fhorbairt earnáil na Gaeilge
● Taithí ar fhoireann a bhainistiú go héifeachtach
● Taithí ar bhuiséid a shocrú agus a bhainistiú

Lánaimseartha
37.5 uair sa tseachtain
£38,000 sa bhliain

Tá an ról seo maoinithe ag Foras na Gaeilge agus tá an proiséas éarcaíochta bunaithe ar polasaithe daonna agus polasaí comhionannas na Cultúrlainne.
Lán sonraí ar fáil: [email protected]

Spriocdháta: 5i.n. An Mháirt 13ú Nollaig 2022

Dáta tosaithe: Eanáir 2023

WebsiteAdd a Listing

Published by Ryan Harling on 2 December 2022

comments powered by Disqus

Please note that some listings are added by third parties. The Journal of Music does not take responsibility for the content or accuracy of listings published by third parties on this site. The Journal of Music reserves the right to edit or delete listings. Click here to add a listing, login or register.