Open Call | Oileán AiR Socially Engaged Research Residency

Open Call | Oileán AiR Socially Engaged Research Residency

Monday, 10 August 2020, 5.00pm

Artist Ruairí Ó’Donnabháin, Comharchumman Chléire, Ealaín na Gaeltactha and Cork County Council Arts Office welcome a second group for Oileán AiR, a socially engaged artistic research residency programme for artists with an interest in working in or with the Irish language, and invites them to submit their applications due Aug 10th 2020.

The third Oileán AiR is a two month long, full time artistic research and residency programme which offers time and space to work in the unique context of the remote island Gaeltacht; Cape Clear. How can your artistic practice meet the local community and topography of our beautiful island? How does the Irish language function in contemporary Irish arts practice?

During the two month residential programme selected artists will be housed at the historic ‘Éirí na Gréine’; house on the island, with access to private studio spaces and a plethora of other potential work spaces and contexts. Participating artists will live and work together as peers but there will be no emphasis placed on collaboration or the production of a final artwork instead each artist will be asked to facilitate a meaningful engagement with the local community. The programme will aim to support the artistic process of each participant, encouraging some engagement through practice with the Irish language.

Each artist will be provided with;
– their own private room at Éirí na Gréine
– access to private studio space
– a bursary of €2000
– a small travel budget

Beidh Ealaíontóir Ruairí Ó’Donnabháin, Comharchumman Chléire, Ealaín na Gaeltactha agus Oifig Eálaín Comhairle Contae Chorcaí ag chur Oileán AiR ar siúl arís, clár cónaitheachta shóisialta agus taighde ealaíona d’ealaíontóirí le suim i dteanga na Gaeilge nó atá ag obair trí Ghaeilge. Is é an spriochdáta le haghaidh iarratais ná an 10ú Lughnasa 2019.

Leanfaidh an triú chuid de Oileán AiR dhá mhí. Is conaítheacht lánaimseartha taighde ealaíona atá i gceist maraon le am agus spás a chaithfear i comhteacs spéisiúil ar an oileán scoite Gaeltachta; Oileán Chléire. Conas an féidir le do chleachtais ealaíona figh le pobal agus timpeallacht álainn ár n-oileán? Conas a bhfeidhmíonn an Ghaeilge i gcleachtais ealaíona chomhaimseartha na hÉireann?

Beidh cónaí ar na h-ealaíontóirí rannpháirteacha san teach stairiúil ‘Éirí na Gréine’ ar an oileán,

le teacht ar spás oibre i stiúideo príomhoideach agus roinnt áiteanna oibreatha difriúla ar an oileán. Beidh na h-ealaíontóirí rannpháirteacha ag cónaí agus ag obair le chéile mar chomhghleacaithe ach ní chuirfidh Oileán AiR aon béim ar chomhoibriú nó ar aon obair ealaíona mhór deiridh.

Ina áit sin iarrfar ar ghach ealaíontóir rannpháirtíocht shuntasach leis an bpobal áitiúil a éascú. Tacóidh an chlár leis an phróiséis ealaíona agus rannpháirtíocht teanga na Gaeilge

Cuirfear an méid seo a leanas ar fáil do ghach ealaíontóir rannpháirteach;
– seomra príobháideach ag Éirí na Gréine
– úsáid spáis i stiúidío príobheadach
– sparántacht de €2,000
– buiséid beag taistill

See link below for further details.

Website

 

Be Part of the Future of the Journal of Music

Sign up for our newsletters to receive our latest news, UK newsreviews, articles, jobs and events.

To add a concert listing see here. For advertising visit this link.

 
 
 
 
 

Please note that some listings are added by third parties. The Journal of Music does not take responsibility for the content or accuracy of listings published by third parties on this site. The Journal of Music reserves the right to edit or delete listings. Click here to add a listing, login or register.