Féile le Chéile

Féile le Chéile

Thursday, 21 September 2023, 1.00pm
Added by Ryan Harling
0

Bígí linn ón 21ú-24ú de mhí Mheán Fómhair agus muid ag déanamh ceiliúrtha mhóir ar an cheol thraidisiúnta i nDoire. Is iomaí imeacht a bheas idir lámha againn mar chuid den cheiliúradh, ceolchoirm, ceardlanna agus imeachtaí pobail san áireamh. Beidh rud éigin ann do gach duine, cibé caighdeán ceoil atá agatsa! Bain úsáid as an nasc thíos chun spléachadh a thabhairt ar na himeachtaí iontacha a bheas i ndán dúinn.
___

Running from the 21st of September to Sunday the 24th, Cultúrlann Uí Chanáin is packing the long weekend to the brim with concerts, workshops, and community-led events for all. Whether you’re a calloused piper or casual punter, be sure to check out their dynamic programme and find out what makes our island’s world-renowned musical heritage so special.

WebsiteAdd a Listing

Added by Ryan Harling on 6 September 2023

comments powered by Disqus

Please note that some listings are added by third parties. The Journal of Music does not take responsibility for the content or accuracy of listings published by third parties on this site. The Journal of Music reserves the right to edit or delete listings. Click here to add a listing, login or register.