Painéal Teagascóirí le Ealaín na Gaeltachta

Painéal Teagascóirí le Ealaín na Gaeltachta

Tuesday, 4 June 2019, 4.00pm

Tá Ealaín (na Gaeltachta) Teo. ag cur painéal teagascóirí le chéile a mbeadh suim acu ranganna sna healaíona dúchasacha (ceol, damhsa, lúibíní agus agallamh beirte, amhránaíocht) a sholáthar trí mheán na Gaeilge, i nGaeltacht Chonamara agus Árann, idir Mí Meán Fómhair 2019 agus Mí Meithimh 2020.

Má tá suim agat a bheith ar an bpainéal seo, nó chun tuilleadh eolais agus foirm iarratas a fhail, déan teagmháil le Elaine Scahill, Comhordaitheoir sna hEalaíona Dúchasacha don Óige.

Sonraí teagmhála: [email protected] /091-503100

Spriocdháta le haghaidh iarratas: Dé Mairt, an 4 Meithimh ag 4 i.n.

WebsiteAdd a Listing

Published by Ealain na Gaeltachta on 17 May 2019

comments powered by Disqus

Please note that some listings are added by third parties. The Journal of Music does not take responsibility for the content or accuracy of listings published by third parties on this site. The Journal of Music reserves the right to edit or delete listings. Click here to add a listing, login or register.