Assistant Content Producer

Assistant Content Producer

Sunday, 29 September 2019, 5.00pm

BBC Northern Ireland’s Irish language department, BBC Gaeilge broadcasts around 250 hours of original live and pre-recorded radio content in the evening schedule on BBC Radio Ulster and Radio Foyle produced by the in-house production team. Our online services include new digital content for learners, second-level exam students, re-versioned CBeebies’ games and newly commissioned multi-genre content including vlogs and shortform features.

Is é BBC Gaeilge rannóg Ghaeilge BBC Thuaisceart Éireann agus craolann sé thart faoi 250 uair an chloig d’ábhar bunaidh beo agus réamhthaifeadta raidió ar sceideal tráthnóna ar BBC Raidió Uladh agus Raidió Feabhail arna léiriú ag an fhoireann inmheánach léiriúcháin. Áirítear lenár seirbhísí ar líne ábhar úr digiteach d’fhoghlaimeoirí, do dhaltaí scrúduithe dara leibhéal, athleaganacha de chluichí CBeebies agus ábhar nuachoimisiúnaithe, ilseánra, vlaganna agus gnéchláir ghearra ina measc.

Are you the right candidate?
As the successful candidate for this role you will be fluent in written and spoken Irish and English. You will have experience in creating original content with multi-platform (TV/Radio/Online) potential along with a background of working as part of a team and nurturing a positive team dynamic. You’ll have the ability to work flexibly by adapting to new ways of working and of entering data accurately into various business or broadcast systems.

Agus tú i d’iarrthóir rathúil don ról seo, beidh Gaeilge agus Béarla scríofa agus labhartha ar do thoil agat. Beidh taithí agat inneachar úrnua a chruthú le hacmhainneacht ilardáin (Teilifís/Raidió/Digiteach) mar aon le cúlra a bheith ag obair mar bhall d’fhoireann agus dinimic dhearfach foirne á cothú agat. Beidh an cumas ionat a bheith ag obair go solúbtha trí dhul i dtaithí ar mhodhanna úra oibre agus trí shonraí a chur isteach go cruinn i gcórais éagsúla gnó nó craoltóireachta.

See link below for further details.

Website

 

Be Part of the Future of the Journal of Music

Sign up for our newsletters to receive our latest news, UK newsreviews, articles, jobs and events.

To add a concert listing see here. For advertising visit this link.

 
 
 
 
 

Please note that some listings are added by third parties. The Journal of Music does not take responsibility for the content or accuracy of listings published by third parties on this site. The Journal of Music reserves the right to edit or delete listings. Click here to add a listing, login or register.