Dámhachtain Sparánachta Litríochta don Ghaeilge

Dámhachtain Sparánachta Litríochta don Ghaeilge

Thursday, 23 June 2022, 5.30pm

Is é cuspóir na Dámhachtana Sparánachta Litríochta don Ghaeilge tacú le healaíontóirí gairmiúla aonair i réimse na litríochta Gaeilge, le béim faoi leith ar ealaíontóirí atá níos aitheanta.

Tugann an dámhachtain am agus acmhainní do scríbhneoirí agus do mhaisitheoirí leabhar pictiúr atá i lár a ngairmréime agus aitheanta chun smaoineamh, taighde, machnamh, cruthú agus scríbhneoireacht a dhéanamh. Cuireann sé ar chumas scríbhneoirí agus maisitheoirí leabhar pictiúr díriú ar a n-obair chruthaitheach ar feadh tréimhse ama, ach iad a scaoileadh óna gceangaltais airgeadais de ghnáth.

Maximum awarded: €20,000

See link below for further details.

WebsiteAdd a Listing
comments powered by Disqus

Please note that some listings are added by third parties. The Journal of Music does not take responsibility for the content or accuracy of listings published by third parties on this site. The Journal of Music reserves the right to edit or delete listings. Click here to add a listing, login or register.