Scéim Nóta

Scéim Nóta

Friday, 8 November 2019, 5.00pm
 

Tá áthas ar Ealaín na Gaeltachta, Scéim Nóta a fhógairt, mar chuid den Chlár sna hEalaíona Dúchasach don Óige. Tá sonraí agus breis eolais mar gheall ar an scéim seo thíos: 

Spriocdháta: 08/11/2019
Réimse maoinithe: €300 – €1,000
Foirm Iarratashttps://ealain.ie/sceim-nota-2/ 

Scéim NÓTA oscailte do ghrúpaí agus daoine aonaracha sna ceantair Gaeltachta le breis deiseanna don óige sna healaíona dúchasacha a fhorbairt taobh amuigh de sholáthar clár agus ranganna.

Is scéim straitéiseach í seo ina bhfuiltear ag súil go mbeidh borradh le rannpháirtíocht an óige sna healaíona dúchasacha ag leibhéal pobail agus go/chun go mbeidh an óige fite fuaite le cultúir na healaíona dúchasacha sna ceantair Gaeltachta. Sa chás seo, is ionann na healaíona dúchasacha agus na rudaí seo leanas: ceol uirlise, amhránaíocht Ghaeilge, na healaíona béil (agallamh beirte, lúibíní, scéalaíocht) agus damhsa.

Seo thíos roinnt samplaí de réimsí maoinithe na scéime seo: 

*  Imeachtaí Óige Aon Uaire (ceardlann, ceolchoirm, malartú ’srl)

*  Sraith himeachtaí don óige (mar shampla seisiúin, oícheanta airneáin)

*  Imeachtaí Idir ghlúine

*  Cúrsaí agus Forbairt gairme d’ealaíontóirí dúchasacha

*  Comhdháil agus féilte 

Tabhair faoi deara nach bhfuil sna samplaí thuas ach treoir agus má theastaíonn ó ghrúpaí nó ó dhaoine aonair an togra atá ar intinn acu a phlé, tá fáilte rompu teagmháil a dhéanamh leis an gComhordaitheoir sna hEalaíona Dúchasacha don Óige. 

Caithfidh iarrthóirí foirm iarratais a líonadh ina gcuirfear síos ar an togra, imeacht nó forbairt atá beartaithe.

Tuilleadh Eolais: e.scahill [at] udaras.ie nó www.ealain.ie

Website

 

Sign up for our newsletters to receive our latest news, UK newsreviews, articles, jobs and events.

To add a concert listing see here. For advertising visit this link.

 
 
 
 
 

Please note that some listings are added by third parties. The Journal of Music does not take responsibility for the content or accuracy of listings published by third parties on this site. The Journal of Music reserves the right to edit or delete listings. Click here to add a listing, login or register.