Taibhealaíona agus Traidisiúin Bhéil na Gaeilge (MA Nua-Ghaeilge)

Taibhealaíona agus Traidisiúin Bhéil na Gaeilge (MA Nua-Ghaeilge)

Wednesday, 30 June 2021, 5.00pm

Taibhealaíona agus Traidisiúin Bhéil na Gaeilge (MA Nua-Ghaeilge)
Spriocdháta d’Iarratais: 30 Meitheamh 2021
Ollscoil Mhá Nuad

***

An raibh a fhios agat gur féidir leat damhsa i dtráchtas Nua-Ghaeilge? Baineann go leor dánaíochta leis an sruth nua san MA Nua-Ghaeilge in Ollscoil Mhá Nuad!

An raibh a fhios agat gur féidir leat damhsa i dtráchtas Nua-Ghaeilge? Nó gur féidir leat a bheith i mbun amhránaíochta nó aisteoireachta mar chuid lárnach de do chuid taighde? Nó gur féidir féile bheag sna healaíona Gaeilge a eagrú mar chuid lárnach de do chúrsa MA?

Más aisteoir tú, más amhránaí tú, más damhsóir tú, más ceoltóir tú, nó má tá suim agat sna healaíona Gaeilge agus Gaeltachta i gcoitinne, cuirfidh tú an-suim sna deiseanna nua atá anois ar fáil do scoláirí cruthaitheacha mar chuid den sruth MA Nua-Ghaeilge dar teideal Taibhealaíona agus Traidisiúin Bhéil na Gaeilge in Ollscoil Mhá Nuad.

Sa sruth nua MA seo, is féidir an cleachtas cruthaitheach féin a fhorbairt taobh le scileanna teanga, taighde agus anailíse sa Nua-Ghaeilge. Is féidir a bheith i mbun amhránaíochta, damhsa, ceoil, aisteoireachta, nó ceapadóireachta mar chuid de do mhórthogra taighde; is féidir chomh maith forbairt a dhéanamh ar an gcleachtas cruthaitheach mar chuid den obair chúrsa sa mhodúl nua NG636 Taighde Dána: Taibhealaíona agus Traidisiúin Bhéil na Gaeilge agus féile bheag sna healaíona Gaeilge agus Gaeltachta a reáchtáil i gcomhpháirt le do chomhscoláirí mar chuid den mhodúl NG656 Féile Bheag; agus anuas air seo go léir, cuirfear teagasc den scoth sa Ghaeilge féin ar fáil do mhic léinn sna modúil lárnacha teanga ar an MA Nua-Ghaeilge.

Cuid rí-lárnach den chlár nua máistreachta seo is ea an chomhpháirtíocht nua a fógraíodh le déanaí idir an tOireachtas agus Roinn na Nua-Ghaeilge in Ollscoil Mhá Nuad, rud a chruthóidh deiseanna iontacha do mhic léinn.  Cuirfear socrúcháin ghearra oibre ar fáil le hOireachtas na Gaeilge, agus beidh deis dá réir sin ag mic léinn taithí phraiticiúil a fháil le saineolaithe gairmiúla sna healaíona Gaeilge. Deis iontach atá sa chlár MA seo chun scileanna cruthaitheacha agus scileanna inaistrithe cumarsáide agus riaracháin a fhorbairt taobh le hardscileanna Gaeilge agus taighde. Is slí iontach í chun speisialtóireacht sa Ghaeilge agus sna healaíona a fhorbairt ag an am gcéanna. Is cáilíocht mháistreachta í seo da réir sin atá oiriúnach d’ealaíontóirí uile na Gaeilge agus na Gaeltachta, agus do gach éinne a bhfuil suim ar leith acu sna healaíona traidisiúnta agus comhaimseartha i gcoitinne.

Táthar ag glacadh le hiarratais faoi láthair agus is é an sprioclá ná 30 Meitheamh 2021. Is féidir cur isteach ar an MA Nua-Ghaeilge tríd an gcóras PAC ar líne http://www.pac.ie/maynoothuniversity (cód: MHU50 (lánaimseartha) nó MHU51 (páirtaimseartha)). Tá tuilleadh eolais faoin bpróiseas iontrála agus faoin gcúrsa nua le fáil ar shuíomh Roinn na Nua-Ghaeilge agus ón Ollamh le Nua-Ghaeilge agus le Taibhealaíona, Tríona Ní Shíocháin, in Ollscoil Mhá Nuad. 

Website

MA sa Nua Ghaeilge | Maynooth University Postgraduate 2021

comments powered by Disqus
 

To receive our latest articles, news, reviews and jobs, subscribe to our newsletters

Add your concert to our listings here.

For information on advertising with the Journal of Music visit this link

 
 

Please note that some listings are added by third parties. The Journal of Music does not take responsibility for the content or accuracy of listings published by third parties on this site. The Journal of Music reserves the right to edit or delete listings. Click here to add a listing, login or register.