Léirithe Spéise á lorg do Bhord TG4 / Expressions of Interest Sought for TG4 Board

Léirithe Spéise á lorg do Bhord TG4 / Expressions of Interest Sought for TG4 Board

Wednesday, 20 December 2023, 3.00pm

Faoin Acht Craolacháin 2009, tá dualgas ar Chomhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge ainmniúcháin i gcás ceapacháin ar Bhord TG4 a chur faoi bhráid an Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán. Ní poist iad na folúntais seo ach ceapacháin boird, agus fágtar an cinneadh deiridh seo faoin Aire, ní faoin gComhchoiste.

Is féidir teacht ar breis eolais ag an nasc thíos.

Má tá breis faisnéise de dhíth, is féidir leat dul i dteagmháil leis an gCléireach ag [email protected].

Dáta Dúnta: 15:00 ar Dé Céadaoin 20 Nollaig 2023

***

Under the Broadcasting Act 2009, the Joint Committee on the Irish Language, the Gaeltacht, and the Irish-Speaking Community is tasked with submitting nominations for appointments to the TG4 Board to the Minister for Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport, and Media. These vacancies are not employment positions but board appointments, and the final decision rests with the Minister, not the Committee.

More information can be found at the link below.

If you require more information, please contact the Clerk at [email protected].

Closing Date: 15:00 on Wednesday, 20th December 2023

WebsiteAdd a Listing

Published by Journal of Music on 27 November 2023

comments powered by Disqus

Please note that some listings are added by third parties. The Journal of Music does not take responsibility for the content or accuracy of listings published by third parties on this site. The Journal of Music reserves the right to edit or delete listings. Click here to add a listing, login or register.