NSO: Saoirse

NSO: Saoirse

Friday, 24 June 2022, 7.30pm

Gavin Maloney, conductor
Stiúrthóir, Gavin Maloney
Film screening with performance of Seán Ó Riada score
Léiriú den scannán ar scáileán agus an fuaimrian ceoil le Seán Ó Riada á sheinm ag ceolfhoireann shiansach

Presented by the National Symphony Orchestra in association with the Irish Film Institute & Gael Linn
Á cur i láthair ag an Cheolfhoireann Shiansach Náisiúnta i gcomhar le hInstitiúid Scannán na hÉireann agus Gael Linn

SAOIRSE? (1961), a sequel to Mise Éire, chronicles the most turbulent period in Irish history from 1919 to 1922 with the War of Independence, the Truce, the Treaty and tragically, the outbreak of the Civil War. The story unfolds before the lens of Irish and British newsreel operators and through the words of script-writer Seán Mac Réamoinn. We are proud to present this rarely-seen work directed by renowned documentarian George Morrison in this, his one-hundredth year.

SAOIRSE? (1961), insíonn an scannán seo, leantach ar Mise Éire, scéal na tréimhse is suaití i stair na hÉireann ó 1919 go 1922, inar tharla Cogadh na Saoirse, an Conradh Síochána agus, go tragóideach, briseadh amach an Chogadh Chathartha. Insítear an scéal trí lionsa comhlachtaí nuachtscánnáin Éireannacha agus Sasanacha agus trí fhocail an scriptscríbhneora, Seán Mac Réamoinn. Is annamh a fheictear an saothar seo agus is ábhar bróid dúinn an scannán, stiúraithe ag an scannánóir faisnéise mór le rá, George Morrison, a chur i bhur láthair i mbliain seo a chéad.

Irish narration with English subtitles
Tráchtaireacht i nGaeilge le fotheidil as Béarla

WebsiteAdd a Listing
comments powered by Disqus

Please note that some listings are added by third parties. The Journal of Music does not take responsibility for the content or accuracy of listings published by third parties on this site. The Journal of Music reserves the right to edit or delete listings. Click here to add a listing, login or register.