Máire Ní Choilm Wins Corn Uí Riada

Máire Ní Choilm

Máire Ní Choilm Wins Corn Uí Riada

Full results from the 2019 Oireachtas festival.
 

Máire Ní Choilm from Donegal has won the 2019 Corn Uí Riada, the premier award for sean-nós singing. The competition took place in the Citywest Hotel in Dublin on Saturday 2 November as part of Oireachtas na Samhna, the five-day annual festival of Gaelic culture and arts.

Ní Choilm sang two songs in the competition, ‘A Ógánaigh Óig’, the melody of which was written by Pádraigín Ní Uallacháin, and ‘Art Ó Ceallaigh’. In second place was Róisín Elsafty from Galway and third place went to Ciarán Ó Gealbháin from Waterford. The judges were Síle Ní Fhlaithearta, Seosaimhín Ní Bheaglaoich and Lillis Ó Laoire.

Elsafty also won the Comórtas na mBan (women’s competition) on Friday. Second place went to Gráinne Ní Fhátharta, also from Galway. Aodán Ó Ceallaigh from Waterford won first place in Comórtas na bhFear (men’s competition) and Evan Ó Gríofa won second prize.

The winners in the under-35 male sean-nós singing competitions were Domhnall Ó Braonáin and Sláine Ní Chathalláin.

Joe Ó Dónaill and Ray Mac Mánais won the senior lúibíní (conversational song for duet) competition, and they also won the agallamh beirte (spoken verse for duet) competition. Gearóidín Breathnach won the senior storytelling competition.

Ruadhán Ó Flatharta won first prize and Becky Ní Éallaithe won second prize in the senior sean-nós dancing competition. Abby Ní Loingsigh and Clíona Ní Ailche from Cork won the instrumental duet competition, and Caoimhe Ní Fhlannabhra, also from Cork, won the fiddle competition. Pax Ó Faoláin from Waterford came second.

See the full results of all competitions below. For more, visit www.antoireachtas.ie.

Oireachtas na Samhna 2019 – Competition Results

Comórtais Ardáin do Dhaoine Óga

COMÓRTAS 1: Damhsa ar an Sean-Nós (Comórtas A) Daoine Óga
An Chéad Duais: Corn agus Bonn airgid
- Tom Cullen, Lios Mhic Cagáin, Cora Droma Rúisc, Co. Liatroma
An Dara Duais: Bonn cré-umha
- Cormac O’Loinsigh, An Coillín Mór, Droing, Co. an Longfoirt

COMÓRTAS 1: Damhsa ar an Sean-Nós (Comórtas B) Daoine Óga
An Chéad Duais: Corn agus Bonn airgid
- Ceara Nic Dhiarmada Nic Oireachtaigh, Gleann na Madadh, Co. na Gaillimhe
An Dara Duais: Bonn cré-umha
- Sara Ní Chonaill, Scoil Uí Ghramhnaigh, Ráth Chairn, Baile Átha Buí, Co. na Mí

COMÓRTAS 1: Damhsa ar an Sean-Nós (Comórtas C) Daoine Óga
An Chéad Duais: Corn agus Bonn airgid
- Bethan Marsh, Cill Fhionnúrach, Co. an Chláir
An Dara Duais: Bonn cré-umha
- Adam Mac an Bhaird, Carraig Chiarraí, Áth an tSléibhe, Co. Luimnigh

COMÓRTAS 1: Damhsa ar an Sean-Nós (Comórtas D) Daoine Óga
An Chéad Duais: Corn agus Bonn airgid
- Dean Ó Tuathail, Béal Atha na Muice, Co. Mhaigh Eo
An Dara Duais: Bonn cré-umha
- Piarais Mac Céide, Cluain Fada Contae Roscomáin, Co. Ros Comáin

COMÓRTAS 1: Damhsa ar an Sean-Nós (Comórtas E) Daoine Óga
An Chéad Duais: Corn agus Bonn airgid
- Aaron Townsend, An Chríoch, Co. an Chláir
An Dara Duais: Bonn cré-umha
- Seosamh Ó Grianán, An Tullach Mhór, Co. Uíbh Fhailí

COMÓRTAS 1: Damhsa ar an Sean-Nós (Comórtas F) Daoine Óga
An Chéad Duais: Corn agus Bonn airgid
- Seán de Brún, An Chríoch, Co. an Chláir
An Dara Duais: Bonn cré-umha
- Conor Fennell, Cill Rois, Co. an Chláir

COMÓRTAS 1: Damhsa ar an Sean-Nós (Comórtas G) Daoine Óga
An Chéad Duais: Corn agus Bonn airgid
- Rian Mac Eoghan, Béal na mBuillí, Co. Ros Comáin
An Dara Duais: Bonn cré-umha
- Meadhbh Ní Néill, Bun Abhann, Baile Conaola, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS 2: Amhránaíocht ar an Sean-Nós (Comórtas A) Daoine Óga
An Chéad Duais: Bonn airgid
- Pádraig Ó Coisdealbha, Baile na mBrabhach, Indreabhán, f/ch Tuismitheoirí na Gaeltachta, Conamara, Co. na Gaillimhe
An Dara Duais: Bonn cré-umha
- Saoirse Nic Con Iomaire, Ros an Mhíl, f/ch Tuismitheoirí na Gaeltachta, Conamara, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS 2: Amhránaíocht ar an Sean-Nós (Comórtas B) Daoine Óga
An Chéad Duais: Corn Thuismitheoirí na Gaeltachta agus Bonn airgid
- Sara Ní Chonaill, Scoil Uí Ghramhnaigh, Ráth Chairn, Baile Átha Buí, Co. na Mí
An Dara Duais: Bonn cré-umha
- Clíona Nic Dhuarcáin, Ceanannas, Co. na Mí

COMÓRTAS 2: Amhránaíocht ar an Sean-Nós (Comórtas C) Daoine Óga
An Chéad Duais: Bonn airgid
- Peadar Mac Donnacha, An Rinn, An Cheathrú Rua, f/ch Tuismitheoirí na Gaeltachta, Conamara, Co. na Gaillimhe
An Dara Duais: Bonn cré-umha
- Róise Ní Dhonnacha, Béal an Daingin, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS 2: Amhránaíocht ar an Sean-Nós (Comórtas D) Daoine Óga
An Chéad Duais: Corn Dharach Uí Chatháin agus Bonn airgid
- Tomás Ó Neachtain, Baile na hAbhann, f/ch Tuismitheoirí na Gaeltachta, Conamara, Co. na Gaillimhe
An Dara Duais: Bonn cré-umha
- Sorcha Ní Scolaí, Droim Conrach, Baile Átha Cliath 9

COMÓRTAS 2: Amhránaíocht ar an Sean-Nós (Comórtas E) Daoine Óga
An Chéad Duais: Bonn airgid
- Damhnait Ní Fhátharta, Na hAille, Indreabhán, Co. na Gaillimhe
An Dara Duais: Bonn cré-umha
- Róisín Ní Raifeartaigh, An Teach Mór, Indreabhán, f/ch Tuismitheoirí na Gaeltachta, Conamara, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS 2: Amhránaíocht ar an Sean-Nós (Comórtas F) Daoine Óga
An Chéad Duais: Corn Sheosaimh Uí Éanaigh agus Bonn airgid
- Hannah Nic Pháidín, An Bun Beag, Leitír Ceannain, Co. Dhún na nGall
An Dara Duais: Bonn cré-umha
- Éadaoin Nic Dhonncha, Cois Fharraige, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS 2: Amhránaíocht ar an Sean-Nós (Comórtas G) Daoine Óga
An Chéad Duais: Corn Annie Eoghan Éamoinn agus Bonn airgid
- Bróna Ní Cheallacháin, An Chré Dhubh, An Spidéal, Co. na Gaillimhe
An Dara Duais: Bonn cré-umha
- Fódhla Ní Bhraonáin, An Teach Mór Thiar, Indreabhán, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS 3: Aithriseoireacht (Comórtas A) Daoine Óga
An Chéad Duais: Bonn airgid
- Laoise Ní Neachtain, An Chré Dhubh, An Spidéal, Co. na Gaillimhe
An Dara Duais: Bonn cré-umha
- Tomás Ó Coisdealbha, An Cheathrú Rua, f/ch Tuismitheoirí na Gaeltachta, Conamara, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS 3: Aithriseoireacht (Comórtas B) Daoine Óga
An Chéad Duais: Corn agus Bonn airgid
- Róisín Ní Ógáin, Scoil Naomh Gobnait, Dún Chaoin, Co. Chiarraí
An Dara Duais: Bonn cré-umha
- Cathal Ó Braonáin, S.N. Mhín Tine Dé, Ard an Rátha, Co. Dhún na nGall

COMÓRTAS 3: Aithriseoireacht (Comórtas C) Daoine Óga
An Chéad Duais: Bonn airgid
- Lorcán Ó Curraoin, An Spidéal, Co. na Gaillimhe
An Dara Duais: Bonn cré-umha
- Danielle Ní Fhlatharta, Oileán na Rossa, An Cheathrú Rua, f/ch Tuismitheoirí na Gaeltachta, Conamara, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS 3: Aithriseoireacht (Comórtas D) Daoine Óga
An Chéad Duais: Bonn airgid
- Éabha Ní Choisdealbha, An Cheathrú Rua, f/ch Tuismitheoirí na Gaeltachta, Conamara, Co. na Gaillimhe
An Dara Duais: Bonn cré-umha
- Méabh Ní Mhuirí, Scoil Uí Ghramhnaigh, Ráth Chairn, Baile Átha Buí, Co. na Mí

COMÓRTAS 3: Aithriseoireacht (Comórtas E) Daoine Óga
An Chéad Duais: Bonn airgid
- Sibéal Ní Ógáin, Pobalscoil Chorca Dhuibhne, Daingean Uí Chúis, Co. Chiarraí
An Dara Duais: Bonn cré-umha
- Liam Ó hÓgáin, Pobalscoil Chorca Dhuibhne, Daingean Uí Chúis, Co. Chiarraí

COMÓRTAS 4: Dreas Cainte (Comórtas A) Daoine Óga
An Chéad Duais: Bonn airgid
- Ruairí Ó hÓgáin, Pobalscoil Chorca Dhuibhne, Daingean Uí Chúis, Co. Chiarraí
An Dara Duais: Bonn cré-umha
- Caoimhe de Búrca, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24

COMÓRTAS 4: Dreas Cainte (Comórtas B) Daoine Óga
An Chéad Duais: Corn Cuimhneacháin Phádraig Uí Dhálaigh & Bonn airgid
- Gearóid Ó Droighneáin, Leitir Móir, Co. na Gaillimhe
An Dara Duais: Bonn cré-umha
- Joseph Mac Suibhne, Lough na nDeoran, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall

COMÓRTAS 5: Scéalaíocht (Comórtas A) Daoine Óga
An Chéad Duais: Bonn airgid
- Tadhg Ó Neachtain, Baile na hAbhann, f/ch Tuismitheoirí na Gaeltachta, Conamara, Co. na Gaillimhe
An Dara Duais: Bonn cré-umha
- Seán Dalby, Scoil an Fheirtéaraigh, Baile an Fheirtéaraigh, Trá Lí, Co. Chiarraí

COMÓRTAS 5: Scéalaíocht (Comórtas B) Daoine Óga
An Chéad Duais: Bonn airgid
- Éimhín Dalby, Scoil an Fheirtéaraigh, Baile an Fheirtéaraigh, Trá Lí, Co. Chiarraí
An Dara Duais: Bonn cré-umha
- Sibéal Ní Shéaghdha, Scoil an Fheirtéaraigh, Baile an Fheirtéaraigh, Trá Lí, Co. Chiarraí

COMÓRTAS 5: Scéalaíocht (Comórtas C) Daoine Óga
An Chéad Duais: Corn Dhaithí Uí Ógáin & Bonn airgid
- Séamus Mac Gearailt, Scoil Naomh Eirc, Baile an Mhóraigh, Baile na nGall, Co. Chiarraí
An Dara Duais: Bonn cré-umha
- Róisín Dalby, Pobalscoil Chorca Dhuibhne, Daingean Uí Chúis, Co. Chiarraí

COMÓRTAS 5: Scéalaíocht (Comórtas D) Daoine Óga
An Chéad Duais: Corn Choláiste Rann na Feirste & Bonn airgid
- Joseph Mac Suibhne, Lough na nDeoran, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall

COMÓRTAS 6: Agallamh Beirte (Comórtas A) Daoine Óga
An Chéad Duais: Boinn airgid
- Micil Mac Donncha & Pádraig Mac Donncha, An Cheathrú Rua, f/ch Tuismitheoirí na Gaeltachta, Conamara, Co. na Gaillimhe
An Dara Duais: Boinn chré-umha
- Otto Mac Con Iomaire & Luca Mac Con Iomaire, An Cheathrú Rua, f/ch Tuismitheoirí na Gaeltachta, Conamara, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS 6: Agallamh Beirte (Comórtas B) Daoine Óga
An Chéad Duais: Boinn airgid
- Cóil Mac Con Iomaire & Marcas Mac Con Iomaire, An Cheathrú Rua, f/ch Tuismitheoirí na Gaeltachta, Conamara, Co. na Gaillimhe
An Dara Duais: Boinn chré-umha
- Niamh Ní Cheallaigh & Breandán Ó Ceallaigh, Casla, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS 6: Agallamh Beirte (Comórtas C) Daoine Óga
An Chéad Duais: Comhramh Uí Chríbín & Boinn airgid
- Neans Nic Dhonncha & Déithín Ní Fhátharta, An Cheathrú Rua, f/ch Tuismitheoirí na Gaeltachta, Conamara, Co. na Gaillimhe
An Dara Duais: Boinn chré-umha
- Caoilte Canny & Ferdia Ó Braonáin, F/ch Scoil Sailearna, Indreabhán, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS 6: Agallamh Beirte (Comórtas D) Daoine Óga
An Chéad Duais: Boinn airgid
- Aoibhín Ní Thuathail & Fionn Ó Ceallaigh, Tír an fhia, Leitir moir, Co. na Gaillimhe
An Dara Duais: Boinn chré-umha
- Fódhla Ní Bhraonáin & Cainnear Nic Réamoinn, An Teach Mór Thiar, Indreabhán, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS 7: Lúibíní (Comórtas A) Daoine Óga
An Chéad Duais: Corn Cuimhneacháin Áine Ní Shé Uí Dhubhgáin & Boinn airgid
- Nan Ní Loideáin & Micil Mac Donncha, An Gleann Mór, An Cheathrú Rua, f/ch Tuismitheoirí na Gaeltachta, Conamara, Co. na Gaillimhe
An Dara Duais: Boinn chré-umha
- Tomás Ó hIarnáin & Gráinne Ní Fhearghaíl, Inis Mór, Árainn, f/ch Tuismitheoirí na Gaeltachta, Conamara, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS 7: Lúibíní (Comórtas B) Daoine Óga
An Chéad Duais: Corn Cuimhneacháin Dhónail Uí Liatháin & Boinn airgid
- Tomás Ó Neachtain & Stiofán Ó Neachtain, Baile na hAbhann, f/ch Tuismitheoirí na Gaeltachta, Conamara, Co. na Gaillimhe
An Dara Duais: Boinn chré-umha
- Déithín Ní Fhátharta & Fé Ní Chionnaigh, F/ch Scoil Sailearna, Indreabhán, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS 7: Lúibíní (Comórtas C) Daoine Óga
An Chéad Duais: Corn Cuimhneacháin Shorcha Uí Pheatáin & Boinn airgid
- Neasa Nic Dhonncha & Éabha Ní Chonghaile, Cois Fharraige,Co na Gaillimhe., Co. na Gaillimhe
An Dara Duais: Boinn chré-umha
- Ella Ní Ainiféin & Méabh Ní Dhubhda, Pobalscoil Chorca Dhuibhne, Daingean Uí Chúis, Co. Chiarraí

Comórtais Ardáin do Dhaoine Fásta

COMÓRTAS 1: Veidhlín (daoine fásta)
An Chéad Duais: Corn Crotaigh, Bonn airgid & €350
- Caoimhe Ní Fhlannabhra, Séipéal na Carraige, Mala, Co. Chorcaí
An Dara Duais: Bonn cré-umha & €150
- Pax Ó Faoláin, Cill an Fhuarthainn, An Rinn, Co. Phort Láirge

COMÓRTAS 2: Ceol Beirte (daoine fásta)
An Chéad Duais: Boinn airgid & €400
- Abby Ní Loingsigh & Clíona Ní Ailche, Doire na Sagart, Walterstown, Cobh, Co. Chorcaí, Co. Chorcaí
An Dara Duais: Boinn chré-umha & €200
- Caoimhghín Ó Caoláin & Tadhg Ó Maolagáin, 3 Ardán Radharc an tSléibhe, Bóthar Mhuire, Dún Dealgan, Co. Lú

COMÓRTAS 3: Damhsa Aonair ar an Sean-Nós (daoine fásta)
An Chéad Duais: Corn TG4, Bonn airgid & €1,000
- Ruadhán Ó Flatharta, An Trá Bháin, Leitir Móir, Co. na Gaillimhe
An Dara Duais: Bonn cré-umha & €500
- Becky Ní Éallaithe, Na hAille, Indreabhán, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS 5: Scéalaíocht – Comórtas Cáilithe (daoine fásta)
An Chéad Duais: Corn Bhab Feiritéir (urraithe ag Roinn an Bhéaloidis, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh) & €300
- Selina Nic Suibhne, Lough na nDeoran, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall
An Dara Duais: Bonn cré-umha & €100
- Hugh Anthony Mac Suibhne, Lough na nDeoran, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall

COMÓRTAS 6: Scéalaíocht - Príomhchomórtas (daoine fásta)
An Chéad Duais: Corn Neidí Frainc Mhic Grianna, Trófaí Fhoras na Gaeilge, Bonn airgid & €350
- Gearóidín Breathnach, An tArd Mhín, Croithlí, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall
An Dara Duais: Bonn cré-umha agus €200
- Máirín Mhic Lochlainn, Baile na mBroghach, Indreabhán, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS 7: Agallamh Beirte (daoine fásta)
An Chéad Duais: Trófaí Fhoras na Gaeilge, Boinn airgid agus €400
- Joe Ó Dónaill & Ray Mac Mánais, 14 Gainsborough Downs, Mullach Íde, Co. Bhaile Átha Cliath
An Dara Duais: Boinn chré-umha agus €300
- Seán Ó Muimhneacháin & Siobhán Ní Mhuineachán, Cúil a’ Bhuacaigh, Cill na Martra, Maigh Chromtha, Co. Chorcaí

COMÓRTAS 9: Lúibíní (daoine fásta)
An Chéad Duais: Trófaí Fhoras na Gaeilge, Boinn airgid agus €400
- Joe Ó Dónaill & Ray Mac Mánais, 14 Gainsborough Downs, Mullach Íde, Co. Bhaile Átha Cliath
An Dara Duais: Boinn chré-umha agus €300
- Fearghas Mac Lochlainn & Éamon Ó Donnchadha, 7 Radharc na Rún, An Spidéal, Co. na Gaillimhe
Duais Speisialta: €300 do bheirt nár bhain ceachtar acu duais sa chomórtas seo cheana
- Áine Nic Giolla Bhríde & Máire Ní Chasaide, Mín Tine Dé, Ard an Rátha, Co. Dhún na nGall, Co. Dhún na nGall

COMÓRTAS 10: Amhránaíocht Aonair nach Sean-Nós Í (daoine fásta)
An Chéad Duais: Corn Cuimhneacháin Chonaill Uí Fhearraigh, Bonn airgid & €250.
- Clíodhna Breathnach, Sruthán, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe
An Dara Duais: Bonn cré-umha & €100
- Peadar Ó Baoill, An Baile Árd, Baile na Finne, Tír Chonaill, Co. Dhún na nGall

COMÓRTAS 11: Amhrán Nuachumtha (daoine fásta)
An Chéad Duais: Corn Cuimhneacháin Sheáin Eoin Uí Shúilleabháin, Bonn airgid & €350
- Seán Ó Gráinne, An Tuar Glas, Cnocán an Bhodaigh, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe
An Dara Duais: Bonn cré-umha & €200
- Féilim Mac Donncha, Nás na Ríogh, Co. Chill Dara

COMÓRTAS 12: Amhrán Saothair (daoine fásta)
An Chéad Duais: Trófaí, Boinn airgid agus €400
- Siobhán Ní Mhuimhneacháin & Maebh Ní Dhuinnín, Cúil a’ Bhuacaigh, Cill na Martra, Maigh Chromtha, Co. Chorcaí, Co. Chorcaí
An Dara Duais: Boinn chré-umha agus €300
- Danielle Ní Chéilleachair & Roibeárd De Bhulbh, Cúl a’ Bhuacaigh, Cill na Martra, Maigh Chromtha, Co. Chorcaí., Co. Chorcaí

COMÓRTAS 14: Comórtas Cáilithe Amhránaíochta ar an Sean-Nós do mhná (os cionn 35)
An Chéad Duais: Corn Mháire Nic Dhonnchadha, Bonn airgid & €300
- Bláithín Mhic Cána, Iúr Chinn Trá, Co. Ard Mhacha
An Dara Duais: Bonn cré-umha & €200
- Síle Uí Luasa, Cúil Aodha„ Co. Chorcaí

COMÓRTAS 15: Comórtas Cáilithe Amhránaíochta ar an Sean-Nós d’fhir (os cionn 35)
An Chéad Duais: Corn Cuimhneacháin Amhránaithe Sean-Nóis Chonamara, bonn airgid & €300
- Maidhc Jimmy Ó Curraoin, Leitir Calaidh, Leitir Móir, Co. na Gaillimhe
An Dara Duais: Bonn cré-umha & €200
- Anraí Ó Domhnaill, Inis Fáil, An Charraig Fhinn, Cionn Caslach, Co. Dhún na nGall

COMÓRTAS 16: Comórtas Cáilithe Amhránaíochta ar an Sean-Nós do mhná (faoi 35)
An Chéad Duais: Cearnaire Sheáin Óig Uí Thuama, Bonn airgid & €300
- Sláine Ní Chathalláin, An Coimín, Baile na nGall, Trá Lí, Co. Chiarraí
An Dara Duais: Bonn cré-umha & €200
- Ciara de Mórdha, Na Gorta Dubha, Baile an Fheirtéaraigh, Trá Lí, Co. Chiarraí

COMÓRTAS 17: Comórtas Cáilithe Amhránaíochta ar an Sean-Nós d’fhir (faoi 35)
An Chéad Duais: Corn Cuimhneacháin Amhránaithe Sean-Nóis Mhúscraighe, Bonn airgid & €300
- Domhnall Ó Braonáin, An Teach Mór Thiar, Indreabhán, Co. na Gaillimhe
An Dara Duais: Bonn cré-umha & €200
- Naoise Mac Cathmhaoil, Cionn Locha, An Ros Beag, Ard an Rátha, Tír Chonaill, Co. Dhún na nGall

COMÓRTAS 18: Sean-Nós na mBan (daoine fásta)
An Chéad Duais: Corn Phádraig Mhic an Rí, Bonn airgid & €400
- Róisín Elsafty, Cor na Rón Thoir, Indreabhán, Co. na Gaillimhe
An Dara Duais: Bonn cré-umha & €250
- Gráinne Ní Fhátharta, Baile na hAbhann, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS 19: Sean-Nós na bhFear (daoine fásta)
An Chéad Duais: Corn Cuimhneacháin Chiaráin Uí Chon Ceanainn, bonn airgid & €400
- Aodán Ó Ceallaigh, Maoil a’ Chorna, Rinn Ua gCuanach, Co. Phort Láirge
An Dara Duais: Bonn cré-umha & €250
- Evan Ó Gríofa, Poll Uí Mhuirinn, Leitir Móir, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS 20: Corn Uí Riada (daoine fásta)
An Chéad Duais: Corn Cuimhneacháin Sheáin Uí Riada, Bonn óir & €1,250
- Máire Ní Choilm, Gort an Tobair, Cnoc an Tobair, Lann Léire, Co. Lú
An Dara Duais: Bonn airgid & €500
- Róisín Elsafty, Cor na Rón Thoir, Indreabhán, Co. na Gaillimhe
An Tríú Duais: Bonn cré-umha & €300
- Ciarán Ó Gealbháin, Barr na Stuac, An Seanphobal, Co. Phort Láirge

 
 
 

Published on 4 November 2019

comments powered by Disqus
 

To receive our latest articles, news, reviews and jobs, subscribe to our newsletters

Add your concert to our listings here.

For information on advertising with the Journal of Music visit this link