Scéim Sparánachta d’Ealaíontóirí  / Bursary Scheme for Gaeltachta Artists

Scéim Sparánachta d’Ealaíontóirí / Bursary Scheme for Gaeltachta Artists

Monday, 1 November 2021, 5.00pm

Cuirtear fáilte roimh ealaíontóirí Gaeltachta, ag chuile staid dá gcleachtas gairmiúil, iarratas a dhéanamh ar an Scéim Sparánachta.

Tugann sparánacht deis duit am a chur ar leataobh le forbairt a dhéanamh ar do chleachtas ealaíona. Cé gur féidir saothar nua a chruthú le tacaíocht na scéime, níl sé mar choinníoll na scéime go gcruthófar saothar faoi leith.

Aidhm na Scéime
Is é aidhm na Scéime, tacaíocht a chur ar fáil d’ealaíontóirí aonaracha chun:
– Am a chur ar leataobh le gné dá gcleachtas a fhiosrú agus a fhorbairt, agus/nó le saothar faoi leith a fhorbairt
– Feabhas a chur ar a gcleachtas ealaíona féin agus lena ngairm beatha a fhorbairt
– Earnáil ealaíona na Gaeltachta a neartú agus saol cultúrtha na Gaeltachta a chothú agus a shaibhriú

Is cuid lárnach é an Scéim Sparánachta den straitéis leanúnach le haghaidh na n-ealaíon sa Ghaeltachta a chothú. Tá an Scéim á chomh-mhaoiniú ag Údarás na Gaeltachta agus An Chomhairle Ealaíon.

Tá an scéim dírithe orthu siúd atá ag saothrú mar ealaíontóirí, ina gcónaí sa Ghaeltacht, ag chuile staid dá gcleachtas gairmiúil. Fáiltímid roimh iarratas ó ealaíontóirí in aon mheán nó réimse ealaíona iarratas a dhéanamh, m.sh. scríbhneoirí, ceoltóirí, rinceoirí, fís-ealaíontóirí, aisteoirí.

Ealaín na Gaeltachta is pleased to announce that the Artists Bursary Award for 2021 is now open, with a deadline of the first of November, 01/11/2021.

Gaeltacht artists, at all stages of their professional careers, are welcome to apply for the Bursary Award.
A bursary allows an artist to set aside time to explore and develop an aspect of their arts practice, and / or to develop a particular work. The scheme is aimed at those who work as artists at all stages of their professional practice living in the Gaeltacht.

We welcome applications from artists in any medium or arts field to apply, e.g. writers, musicians, dancers, visual artists, actors.

See link below for further details.

WebsiteAdd a Listing
comments powered by Disqus

Please note that some listings are added by third parties. The Journal of Music does not take responsibility for the content or accuracy of listings published by third parties on this site. The Journal of Music reserves the right to edit or delete listings. Click here to add a listing, login or register.